Johdanto

Suomessa on koettu 1990 ja 2000-luvulla jo kaksi taloustaantumaa, jotka kiihdyttivät tuotannossa ja työllisyydessä tapahtuvia muutoksia. Työntekijöiden irtisanomiset ja lomautukset ovat olleet liki jokapäiväisiä uutisia, mutta yksittäiselle työntekijälle ja työyhteisölle työpaikkojen menetys on aina kriisi. Tämän aineiston tarkoitus on auttaa kriisin keskelle joutuvia luottamushenkilöitä, jotta kriisissä olevalla työpaikalla löydettäisiin parhaat mahdolliset selviytymiskeinot. Aineisto keskittyy niihin työpaikkakriiseihin, joihin liittyy tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuvia työpaikkamenetyksiä tai lomautuksia.

Työpaikan menetys lohduttomuudestaan huolimatta voi olla myös mahdollisuus uuteen. Se, mikä aluksi on näyttänyt toivottomalta saattaa lopulta kääntyä paremmaksi kuin voitiin odottaa. Ammattiliitto ja sen edustajana työpaikoilla olevat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut voivat aktiivisuudellaan ja asiantuntemuksellaan vaikuttaa niin yksittäisten työntekijöiden kuin koko työyhteisön selviämiseen kriisistä.

Aineistossa olevat esimerkit osoittavat, että selviytymisessä on suuri merkitys niin työyhteisön vertaistuella kuin eri asiantuntijatahojen ja viranomaisten toiminnalla. Toisaalta ne kertovat siitä, että liiton ja työpaikan luottamushenkilöiden kesken tarvitaan kriisissä hyvää yhteistyötä ja henkistä tukea. Esimerkit sisältävät myös selkeitä viestejä edunvalvonnan toimintamallien kehittämistarpeista.

Kerro anonyymisti omista kokemuksistasi liittyen tällä sivulla käsiteltyyn sisältöön. Anna vinkkejä tai tee ehdotuksia. Julkaisemme osan niistä lyhennettyinä tällä sivulla.

*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.