Aineiston ovat kirjoittaneet lakimies Anu-Tuija Lehto (SAK), professori Anna-Liisa Elo (Työterveyslaitos), kehittämispäällikkö Markku Liljeström (SAK) ja toimittaja Leena Seretin, joka on haastatellut neljän työpaikan luottamusmiestä.

Tämä itseopiskeluaineisto on osa Työelämän verkko-opistoa

Luottamushenkilönä työpaikan kriisissä

Tämän itseopiskeluaineiston on tarkoitus tukea kriisin keskelle joutuvia luottamushenkilöitä löytämään parhaat mahdolliset selviytymiskeinot kriisissä olevalla työpaikalla.

Aineisto keskittyy niihin työpaikkakriiseihin, joihin liittyy tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuvia työpaikkamenetyksiä tai lomautuksia.

 

Päivitetty 9.9.2011